Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
JN010115/2017-B01

IZVEDBA UKREPOV ZA VEČJO PRETOČNOST PROMETA IN IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI ODSEKA A1/0050 LJ. (LITIJSKA – MALENCE), ODSEKA A1/0019 LJ. (MALENCE – DOLENJSKA C.) IN A1/0118 PRIKLJUČKA LJ-J

12/8/2017-1/22/2018

JN010136/2017-B01

Čiščenje poslovnih prostorov

12/6/2017-12/21/2017

JN010138/2017-B01

Nakup aparata za avtomatsko pripravo tekočinskih citoloških vzorcev s potrošnim materialom

12/7/2017-1/23/2018

JN010139/2017-B01

Zavarovanje premoženja in odgovornosti Komunale Tolmin d.o.o.

12/7/2017-1/18/2018

JN010142/2017-E01

TRANSPORTNA SREDSTVA

12/6/2017-1/17/2018

JN010143/2017-B01

»Dobava električne energije za obdobje 2018–2020«

12/7/2017-1/15/2018

JN010153/2017-B01

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GEODETSKIH DEL IN IZBIRO IZVAJALCA AGROMELIORACIJSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU NASOVČE - KAPLJA VAS

12/8/2017-1/15/2018

JN010154/2017-B01

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GEODETSKIH DEL IN IZBIRO IZVAJALCA AGROMELIORACIJSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO

12/8/2017-1/15/2018

JN010156/2017-B01

Zdravila po specifikaciji

12/8/2017-1/18/2018

JN010157/2017-B01

Javno naročilo gradnje VRTEC KAMNITNIK

12/7/2017-1/17/2018

JN010158/2017-B01

Dobava smetarskega vozila za praznjenje podzemnih zbiralnic

12/8/2017-1/15/2018

JN010159/2017-B01

Ureditev problematike izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi – klasifikacijska številka 17 05 03* - na tovornem delu železniške postaje Celje

12/8/2017-1/17/2018

JN010160/2017-B01

OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP ZDRAVSTVENEGA MATERIALA

12/8/2017-1/15/2018

JN010168/2017-B01

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec

12/13/2017-1/5/2018

JN010172/2017-B01

A-174/17; Rekonstrukcija ceste R1-222/1228 Zagorje-Most čez Savo, od km 0421 do km 1,885

12/13/2017-1/15/2018