Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
2017/S 166-342723

Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimise omanikujärelevalve.

31.8.2017 - 1.11.2017

Hanke eesmärgiks on riigihanke nr 189340 „Hundipea sadama kaide 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimine“ raames teostatavate rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt hankedokumentide üldosa punktides 3.1 ja 10 esitatud tingimustele.

2017/S 166-342449

Reidi tee ehitus Tallinnas.

31.8.2017 - 20.10.2017

Töö sisaldab põhimahus: teedeehituse-, veevarustuse ja kanalisatsiooni, pumpla, tänavavalgustuse, maastikuarhitektuuri, elektrivarustuse, sidevarustuse, foorjuhtimise süsteemide, gaasivarustuse, soojusvarustuse, rajatiste (kaldakindlustuse), linna- ja rannapromenaadi, haljastuse ning liikluskorralduse ehitustöid.

2017/S 166-342448

Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimine.

31.8.2017 - 31.10.2017

Hankelepingu esemeks on Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja (aadressil Lume tn 9, Tallinn) rekonstrueerimine vastavalt OÜ EstKONSULT koostatud tööprojektile nr B524, hankedokumentide üldosa peatükis 3 ja muudes antud riigihanke dokumentides toodud nõuetele.

2017/S 164-338802

Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu ehitus.

29.8.2017 - 19.10.2017

Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu ehitus, sh 11,75 kilomeetrit uue 2+2 tee, kahe silla, kolme viadukti ja ühe ökodukti ehitamine vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.