Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
2018/S 049-109524

Bärgningstjänster för polisregion Stockholm

10.3.2018 - 10.4.2018

Bärgningstjänster inkluderande transport, uppställning, administration, utlämning och destruktion av beslagtagna objekt.

2018/S 048-106774

Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisregion Mitt, polisområde Gävleborg.

9.3.2018 - 17.4.2018

Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande enligt reglerna i 6 kap., lagen om offentlig upphandling.Förfrågningsunderlaget finns att hämta på Polismyndighetens upphandlarprofil: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/.

2016/S 203-367695

Call for Expression of Interests (CEI) — Research Grant Experts.

20.10.2016 - 31.8.2019

CEI for Research Grant Experts.

2016/S 086-152051

Marknadsdialog gällande utförande av E22, delen Sätaröd-Vä, Kristianstad kommun, Skåne län.

3.5.2016 - 26.3.2018

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra framkomligheten och höja trafiksäkerheten på väg E22, delsträckan Sätaröd – Vä. Syftet är även att förbättra boendemiljön längs vägen, minska dess barriärpåverkan samt minska risken för farligt godsolycka med konsekvenser för människors hälsa, Vramsån och Kristianstadsslättens grundvattenmagasin. Vägen byg