Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
2018/S 112-256019

Zakup i dostawa tonerów, tuszy do kserokopiarek i drukarek komputerowych, ploterów urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących

14.6.2018 - 30.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest – dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych), tonerów, tuszy do drukarek komputerowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 3, 3a do SIWZ - formularz cenowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamów

2018/S 111-253961

Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500, GESUT w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

13.6.2018 - 20.7.2018

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: Utworzenie baz danych BDOT500, GESUT oraz digitalizacji materiałów PZGiK dla Powiatu Brodni

2018/S 111-253879

Dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2018) równiarki drogowej

13.6.2018 - 20.7.2018

Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2018) równiarki drogowej - 1 sztuki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.Minimalny wymagany jednolity okres gwarancji – 24 miesięcy, licząc od dnia wydania przedmiotu umowy.

2018/S 110-251844

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12.6.2018 - 16.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

2018/S 109-249135

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

9.6.2018 - 20.7.2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na osiem

2018/S 109-249134

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

9.6.2018 - 18.7.2018

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu.Dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.Pakiet nr 1 – łóżko szpitalne elektryczne – 45 szt.; Pakiet nr 2 – Aparat do znieczulenia z monitorem dla dzieci i dorosłych -3 szt.; Pakiet nr 3 – defibrylator – 13 szt.

2018/S 109-249116

Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku

9.6.2018 - 23.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku, modernizacja przepompowni ścieków PMZ przy ul. Skrajnej wraz z systemem gospodarki skratkami, w tym budową budynku krat oraz zastosowaniem biofiltra, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w

2018/S 108-247080

Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego – I etap” Wyposażenie bloku porodowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

8.6.2018 - 17.7.2018

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego, dostawą do siedziby Zamawiającego, montażem, szkoleniem pracowników, serwisem. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Dostawę i montaż wyposażenia i sprzętu medycznego opisanym w załączniku nr 2 do SI

2018/S 107-245015

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu toruńskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

7.6.2018 - 31.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: Utworzenie baz

2018/S 107-244944

Dostawa sprzętu i narzędzi do badań endoskopowych do SPSK nr 1 PUM. ZP-261-65/2018

7.6.2018 - 18.7.2018

Dostawa sprzętu i narzędzi do badań endoskopowych do SPSK nr 1 PUM

2018/S 106-242883

Prace konserwatorskie przy Mauzoleum Poległych w I wojnie światowej na terenie Cmentarza I wojny światowej nr 388 Kraków-Rakowice

6.6.2018 - 17.7.2018

Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rewaloryzacji cmentarza wojennego nr 388 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w zakresie: Mauzoleum Poległych w I wojnie światowej zlokalizowanego w części pd.-zach. kwatery poległych w czasie I wojny światowej (konserwacja elementów kamiennych, posa

2018/S 106-242878

Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 14

6.6.2018 - 18.7.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w tym Domów Studenckich, własnym sprzętem i środkami.2. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 90911200-83. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części:Dla części nr 1 –Budynek Collegium Maximum, część wysoka, ul. Wojska Polskiego 28, Budyn

2018/S 106-242804

Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu.

6.6.2018 - 23.7.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia określony został w załączniku A, stano

2018/S 106-242795

Dostawa wyrobów do embolizacji wewnątrzczaszkowej dla potrzeb Zakładu Radiologii

6.6.2018 - 17.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do embolizacji wewnątrzczaszkowej dla potrzeb Zakładu Radiologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 A do SIWZ.

2018/S 106-242794

Dostawa komputerów i monitorów do prac badawczych

6.6.2018 - 16.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest Dostawę komputerów i monitorów do prac badawczych.Zakres zamówienia obejmuje: komputery stacjonarne 8 szt. monitory komputerowe 16 szt.,Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.• Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.• Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była ident