Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
2017/S 199-410528

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

17.10.2017 - 23.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

2017/S 199-410510

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

17.10.2017 - 23.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6 170 460 PLN. Spłata kredytu po upływie okresu karencji od sierpnia 2020 do lutego 2025.

2017/S 199-410503

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim.

17.10.2017 - 23.11.2017

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów SąduOkręgowego w Siedlcach, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim.

2017/S 199-410502

Zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

17.10.2017 - 20.11.2017

Zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF – Refuse Derived Fuel) powstałych w procesie mechanicznej przeróbki odpadów komunalnych w instalacji Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (dalej: RZZO) o następujących kodach: 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmiotu) z mechan

2017/S 199-410418

Dostawa sprzętu medycznego. Zadanie 1. Dostawa defibrylatorów Zadanie 2. Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.) Zadanie 3. Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.) Zadanie 4. Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.) Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt) Zadanie 6. Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt. ) Zadanie 7. D

2017/S 199-410417

PN-29/17 Dostawa gastroskopu, myjni do bronchoskopów oraz kolposkopu.

17.10.2017 - 30.10.2017

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gastroskopu, myjni do bronchoskopów oraz kolposkopu.2. Miejsce realizacji zamówienia: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22:1) Pakiet nr 1: Oddział Chirurgii Onkologicznej,2) Pakiet nr 2: Oddział Kliniczny Radioterapii,3) Pakiet nr 3: Przyszpitalna Przychodnia Onkologiczna.3. W zakres przedmiotu zamów

2017/S 199-410411

Rozbudowa serwerów oraz macierzy wraz ze świadczeniem wsparcia serwisowego.

17.10.2017 - 20.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest:1) rozbudowa posiadanego serwera bazodanowego HP Integrity BL870c i2 do HP Integity BL890c i2 wraz z rozbudową pamięci RAM do 512GB,2) rozbudowa pamięci RAM w posiadanym serwerze bazodanowym HP Integrity BL890c i2 do 512GB,3) rozbudowa dwóch posiadanych macierzy HP 3PAR V400,4) przeprowadzenie wdrożenia – wykonanie wszelkich prac wdrożeniowo-ins

2017/S 199-410410

Dostawa oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

17.10.2017 - 23.11.2017

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:— dla zadania częściowego nr 1: licencje na oprogramowanie MS Office,— dla zadania częściowego nr 2: przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe,— dla zadania częściowego nr 3: przedłużenie wsparcia dla systemu Imperva WAF.

2017/S 199-410406

Dostawa aktywnego masera wodorowego.

17.10.2017 - 24.11.2017

Nabycie aktywnego masera wodorowego wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem.

2017/S 199-410404

Dostawa systemu do biopsji gruboigłowej, wspomaganego próżnią pod ciśnieniem pod kontrolą usg i rtg dla potrzeb pracy zespołu breast unit team i zespołów onkologicznych oraz dostawa stacji diagnostycznych do oceny i opisów badań mammograficznych, posiadających monitory o rozdzielczości 5 Mpix – 10 Mpix i systemu detekcji promieniowania gamma.

17.10.2017 - 30.10.2017

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:a) systemu do biopsji gruboigłowej, wspomaganego próżnią pod ciśn

2017/S 199-410402

Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

17.10.2017 - 22.11.2017

Dostawa oleju napędowego zgodnie z polską normą PN-EN-590.

2017/S 199-410338

Zaprojektowanie i wykonanie: parkingu przy ul. Magazynowej, zagospodarowania terenu przed dworcem PKP oraz przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową w Inowrocławiu.

17.10.2017 - 23.11.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:1) część 1 – parkingu przy ul. Magazynowej (przy wyjściu z planowanego przejścia podziemnego – tunelu pod torami kolejowymi, łączącego parking przy ul. Magazynowej z tunelem pod peronami dworca PKP);2

2017/S 198-408506

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2019.

14.10.2017 - 22.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tuchów i ich zagospodarowania, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegają

2017/S 198-408394

SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Znak sprawy: D/Kw.2232.11.2017.ŁK.

14.10.2017 - 21.11.2017

Nazwa artykułu Całkowita ilość szacunkowa J.m. Kod CPV Wyznacznik jakościowyGrupa 1Chleb mieszany jasny 384000 kg 15811100-7 PN-93/A-74103 ze zmianami lub równoważnaPieczywo pszenne 29200 kg 15811000-6 PN-92/A-74105 lub równoważnaBułka tarta 1510 kg 15612500-6 PN-A-74113:1997 lub równoważnaGrupa 2Granulat sojowy 2530 kg 15610000-7 PN-ISO 5506:2002 lub równoważnaKos

2017/S 198-408382

Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo.

14.10.2017 - 17.11.2017

Dostawa i montaż 112 kpl zestawów solarnych słonecznych płaskich – płytowych służących do produkcji ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Grajewoz czego:a) 27 kpl zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych płaskich – płytowych o minimalnychparametrach z zasobnikiem wody o pojemności – 200 dm³;b) 78 kpl zestawów składających się z 3 kolekto