Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
2017/S 240-499226

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego dla zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji ulicy Kolejowej i uporządkowania spływu wód opadowych w rejonie ulic Karlikowskiej,Okrzei, Bitwy pod Płowcami, Na Wydmach w Sopocie

14.12.2017 - 22.1.2018

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji ulicy Kolejowej w Sopocie i uporządkowania spływu wód op

2017/S 240-499223

Naprawa i obsługa pojazdów na 2018 rok

14.12.2017 - 19.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy bieżącej, obsługi pojazdów (lub ich podzespołów), wyszczególnionych poniżej. Naprawa i obsługa odbywać się będzie w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 45 WOG Wędrzyn.Część nr 1 – naprawa i obsługa pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów, w t

2017/S 240-499123

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

14.12.2017 - 24.1.2018

Dostawa materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych

2017/S 240-499122

Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

14.12.2017 - 19.1.2018

Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

2017/S 240-499121

Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu ortopedycznego jednorazowego użytku

14.12.2017 - 23.1.2018

sprzęt ortopedyczny jednorazowego użytku

2017/S 239-497135

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od dnia 1.4.2018 r. do dnia 31.3.2019 rok.

13.12.2017 - 18.1.2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od dnia 1.4.2018 r. do dnia 31.3.2019 rok.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zam

2017/S 239-497065

dostawę aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu”

13.12.2017 - 18.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z opisem technicznym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.Zamówienie do

2017/S 239-497064

Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych

13.12.2017 - 23.1.2018

Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych

2017/S 239-497063

Mieszanki mineralno-asfaltowe i asfalt lany

13.12.2017 - 18.1.2018

Mieszanki mineralno-asfaltowe i asfalt lany - rodzaje i ilości szacunkowe określono w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

2017/S 239-497062

Dostawa leków w ramach Terapeutycznych Programów Zdrowotnych

13.12.2017 - 18.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 pakiety:Pakiet nr 1 - Toksyna botulinowa.Pakiet nr 2 – Adalimumab.Pakiet nr 3 – Etanercept.Pakiet nr 4 – Tocilizumab.Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być ujęte w

2017/S 239-497061

Sukcesywne, bezgotówkowe Dostawy Paliw do pojazdów Pogotowia ratunkowego w Legnicy: Olej napędowy ON, Benzyna bezołowiowa Pb 95

13.12.2017 - 19.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliw (oleju napędowego – ON, benzyny bezołowiowej –Pb 95) do pojazdów PR w Legnicy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekach (Dz. U. Nr 221, poz. 1441), z uwzględnieniem zmian wprowadzon

2017/S 238-495101

Utrzymanie czystości oraz przeprowadzanie dezynfekcji na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020.

12.12.2017 - 16.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania oraz dezynfekcji na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020.Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie o powierzchni odpowiednio:1) część nr 1 – pływalnia przy ulicy Chałubińskiego 13 –a) 748 metrów kwadratowych - dezyn

2017/S 238-494988

Dostawa aparatury medycznej

12.12.2017 - 22.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej2. Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów:Pakiet 1 Skaner naczyń krwionośnych.Pakiet 2 Kardiostymulator.Pakiet 3 Kapilaroskop.Pakiet 4 Kardiostylumatory.Pakiet 5 Defibrylatory.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 1 do nr 5 do SIWZ. Oferowana aparatura medyczna winna być fabrycznie nowa, posiadająca aktualne dokumenty pot

2017/S 237-493114

Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn, rugby mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn i żużel.

9.12.2017 - 15.1.2018

Promocja Miasta Gdańsk i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe polegać będzie przede wszystkim na różnorakiej ekspozycji logotypu Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu w terminie, odpowiednio:1) od 20.1.2018 lub

2017/S 237-492997

Dostawa 8 autobusów z napędem elektrycznym oraz 8 autobusów z napędem hybrydowym wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni autobusowej, na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu

9.12.2017 - 15.1.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest:1) część 1: dostawa 8 nowych autobusów z napędem elektrycznym, niskopodłogowych, min. 70 miejsc dla pasażerów (w tym 22 siedzące), wyprodukowanych w 2018 lub 2019 roku, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, o p