Evropska javna naročila

EVROPSKA JAVNA NAROČILA

Ob registraciji na portal EUJN vam nudimo tedensko obveščanje o aktualnih javnih naročilih, pomoč pri iskanju ustreznih javnih naročil za dejavnost vašega podjetja in svetovanje za pripravo potrebne dokumentacije ter o oblikovanju osebnega profila obveščanja s kategorizacijo po CPV kodah.

 

Na vsa vaša vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili. Na voljo smo vam na info@eujn.si.

Seznam najdenih naročil glede na kriterije

S pomočjo filtrov si lahko izberete dejavnost, ki vas zanima, ter državo javnega naročila.

Koda Predmet javnega naročila
2018/S 051-114027

Lieferung eines Kanalreinigungsfahrzeuges

14.3.2018 - 24.4.2018

Lieferun g eines Kanalreinigungsfahrzeuges

2018/S 051-114028

OB14/2017. Arrendamiento (renting) de dos resonancias magnéticas para el CHN-B y el Hospital Reina Sofía de Tudela

14.3.2018 - 18.4.2018

OB14/2017. Arrendamiento (renting) de dos resonancias magnéticas para el CHN-B y el Hospital Reina Sofía de Tudela.

2018/S 051-114029

CS/AH01/1100702798/18/PA. Suministro para la implantación de una solución de gestión de farmacia oncohematológica y preparaciones estériles para el HUVH

14.3.2018 - 12.4.2018

Suministro para la implantación de una solución de gestión de farmacia oncohematológica y preparaciones estériles para el HUVH.

2018/S 051-114030

Dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie, foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie, koszarowego sprzętu kwaterunkowego, polowego sprzętu kwaterunkowego

14.3.2018 - 23.4.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie, foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie, kos

2018/S 051-114031

Dostawa maszyn w celu zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

14.3.2018 - 16.4.2018

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części, które swoim zakresem obejmują:Część I: dostawę teleskopowego podnośnika koszowego,Część II: dostawę mobilnej kruszarki udarowej do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowyc

2018/S 051-114032

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-00-0033/16 „Poprawa świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku”

14.3.2018 - 25.4.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu oraz inne wymienione w.Załączniku nr 1 do SIWZ:— pakiet nr 1 - aparat RTG z ramieniem C,— pakiet nr 2 - 8 kpl. łóżek szpitalnych regulowanych elektrycznie z sz

2018/S 051-114034

Dostawa i montaż wiat autobusowych, toalet publicznych, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych; dostawa i zainstalowanie w autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej oraz wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST)

14.3.2018 - 23.4.2018

2018/S 051-114035

Achiziție de carburanți auto pe bază de carduri valorice

14.3.2018 - 11.4.2018

Obiectul achizitiei îl constituie achizitia de carburanti auto cu alimentare pe baza de carduri valorice si anume, motorina – cod CPV 09134200-9, cantitatea ce se doreste a fi achizitionata este de minim 42 000 litri – maxim 504 000 litri si benzina fara plumb cod CPV 09132100-4, cantitatea ce se doreste a fi achizitionata este de minim 200 litri si maxim 2 400 litri.Valoarea estimata a celui

2018/S 051-114036

Furnizare produse de origine animală, conserve carne, produse din carne, carne și organe de porc, carne vită, carne pasăre – în stare congelată, carne miel.

14.3.2018 - 29.3.2018

Acord-cadru de furnizare:— Lot 1 – Conserve din carne centre copii,— Lot 2 – Conserve din carne centre adulti,— Lot 3 – Produse din carne centre copii,— Lot 4 – Produse din carne centre adulti,— Lot 5 – Carne si organe porc centre copii,— Lot 6 – Carne si organe porc centre adulti,— Lot 7 – Carn

2018/S 051-114037

EU Arbeitsschutzhandschuhe

14.3.2018 - 30.4.2018

Ausschreibungsgegenstand ist ein Vertrag über die Lieferung von vereinbarten Schutzhandschuhen. Der zukünftige Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag gemäß der Leistungsbeschreibung ausschließlich mit Handschuhen auszuführen, die nachweislich unter bestmöglicher Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Die ausgeschriebene Leistung dient dem Bedarf

2018/S 051-114038

Gara per la fornitura di n.7 scuolabus per il trasporto alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Montevarchi

14.3.2018 - 13.4.2018

Gara per la fornitura di n.7 scuolabus per il trasporto alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Montevarchi

2018/S 051-114042

Avviso per la procedura di selezione per la stipula di un contratto quadro per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi

14.3.2018 - 19.12.2021

Oggetto della presente procedura è la stipula di un accordo quadro che disciplina l’acquisto di prodotti petroliferi da parte di AU nello svolgimento delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano; tali prodotti dovranno essere consegnati dal fornitore in modalità «Delivered At Place» (DAP). I soggetti che saranno

2018/S 051-114044

Contract de furnizare, instalare şi configurare a unui sistem hardware pentru stocare centralizată de date

14.3.2018 - 18.4.2018

Contract de furnizare, instalare şi configurare a unui sistem hardware pentru stocare centralizată de date. Specificatiile tehnice sunt detaliate in caietul de sarcini incarcat integral in SEAP.Valoarea estimata totala, in cuantum de 875 500 RON fara TVA, cuprinde 3 componente:— sistemul de stocare: 730 000 RON fara TVA,— software-ul necesar: 4

2018/S 051-114047

Achiziție piese de schimb pentru autovehiculele din dotare – 6 loturi în funcție de tipul de autoșasiu al autospecialelor

14.3.2018 - 11.4.2018

Fiecare acord-cadru va avea contracte subsecvente incheiate trimestrial sau in functie de necesitati.Acorduri-cadru pentru: lotul 1 DAF minim 616 repere si maxim 1 243 repere, lotul 2 Renault minim 353 repere si maxim 720 repere, lotul 3 Raba, Saviem, Tractoare U650-TIH445 minim 561 repere si maxim 1 117 repere, lotul 4 Dacia 1 3

2018/S 051-114048

Procedura aperta per l’affidamento in accordo quadro della fornitura di gas metano compresso da carro bombolaio presso Sesta LAB

14.3.2018 - 10.4.2018

La fornitura prevede la consegna, attraverso adeguati carri bombolai, di gas naturale compresso.Il laboratorio è dotato di n. 5 bunker in cemento armato adibiti alla sosta e scarico dei carri di CNG. Tali bunker sono dotati di impianto di rilevazione e spegnimento incendi, e di rilevazione fughe gas. Sull’intero impianto è